Proszę o szybkie zrobienie mi tego zadanka:
Adam i Ewa Rdz 3 --> Jakich doświadcza pokus?, Jak reaguje na pokusy? Konsekwencje podjętej decyzji
Dawid 2 Sm 11,2-12,15 --> Jakich doświadcza pokus? Jak reaguje na pokusy? Konsekwencje podjętej decyzji
Judasz Mt 27,3-10--> jakich doświadcza pokus? jak reaguje na pokusy. konsekwencje podjętej decyzji
Pan Jezus Mt 4,1-11-->jakich doświadcza pokus? jak reaguje na pokusy? konsekwencje podjętej decyzji.
Proszę to uzupełnić do wszystkich czyli do : Adama i Ewy, Dawida, Judasza i Pana Jezusa są takie same pytania. Bardzo mi to potrzebne na jutro. Daję 150 pkt za najszybszą odpowiedź.

3

Odpowiedzi

2010-02-17T18:32:50+01:00
Adam i Ewa =
pokusy : Wąż proponuje Ewie jabłko wzamian za samodoskonalenie, i obietnice bycia taka jak Bóg.
konsekwencje : wygnanie z raju

Dawid= niestety nie wiem :(

Judasz =
pokusy: namowy innych
koekwencje: śmierć
JEZUS :
pokusy: kuszenie prez diabła
konsekwencje; brak

2010-02-17T19:12:22+01:00
-Adama i Ewę skusił wąż. Kazał Ewie zerwać owoc z drzewa poznania dobra i zła. Oboje ulegli pokusie za co zostali wygnani z raju.

-Również w Dawidzie szatan odnalazł słabą osobę. Dawid zobaczył kąpiącą się w rzece kobietę. Miał wobec niej "nieczyste" zamiary. Nie wiedział, że ona ma męża i dopuścił się cudzołóstwa. Dawid dopuścił się morderstwa a potem ożenił się z Batszebą.

-Pokusą Judasza były pieniądze. Zostały mu zaproponowane w zamian za wydanie Jezusa. Judasz uległ pokusie i zdradził Pana. W konsekwencji tego zachowania powiesił się.

-Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. Szatan mówił by Jezus zamienił wszystkie kamienie w chleb bo wtedy ludzie będą syci. Mówi że wtedy wszyscy byliby szczęśliwi. Ale Jezus odmawia. Wie, że syci ludzie nie są jeszcze ludźmi zbawionymi.
Jezus nie ponosi żadnych konsekwencji gdyż nie ulega.
Powiedział Szatanowi : "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga".


Nie wiem czy to poniżej się przyda ale

Kolejne pokusy Jezusa:
Wtedy zabrał Go diabeł do Świętego Miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć sie w dół. Napisano bowiem:
Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie.
Na rękach będą Cie nosić,
abyś nie uraził o kamień swojej nogi".
Jezus mu odpowiedział: "Napisano także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga".
Nastepnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd". Lecz Jezus mu odpowiedział: "Idź precz, szatanie! Bo napisano:
Panu, twemu Bogu, będziesz oddawał hołd
i tylko Jego będziesz czcił".
Wtedy opuścił Go diabeł, a zblizyli się do Niego aniołowie i służyli Mu.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:23:23+01:00
1. Adam i Ewa:
a) pokusa: jabłko z zakazanego drzewa
b) reakcja: przyjmują jabłko od węża, zjadają je
c) konsekwencja: poczucie wstydu, wygnanie z raju

2.Dawid
a) pokusa: piękna kobieta kąpiąca sie w rzece
b) reakcja: cudzoustwo
c) konsekwencja: ślub z Batszebą z powodu dziecka

3. Judasz:
a) pokusa: pieniądze
b) reakcja: wydanie Swego Pana (Jezusa Chrystusa)
c) konsekwencja: żal - samobójstwo (powieszenie się)

4.Jezus:
a) pokusa:
* zmiana kamienia w chleb
* skoczenie z wysokości
* pokłon szatanowi
b) reakcja: ignorancja:
* nie zamienił kamienia
* nie skoczył z wysokości
* nie ukłonił się szatanowi
nie uległ pokusom
c) konsekwencja:
* cierpienie głodu
* nie chwalenie się swą chwałą
* nie należy wszystko dla niego