1.Do 80 g 15-procentowego roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano 20 g wody. Oblicz, jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2.Do 5 kg 5-procentowego roztworu cukru dodano 100 g cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

3.Do 60 g roztworu soli o stężeniu 12% dodano 20 g tej soli. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:29:18+01:00
1.
mr₁ = 80g
Cp₁= 15%
mr₂ = 80g+20g=100g
ms₁=ms₂
Cp₂ = ?
Cp=(ms*100%):mr
ms = (Cp*mr):100%
ms₁ = (15%*80g):100%
ms₁ = 12g
Cp₂ = (12g*100%):100g
Cp₂=12%

2.
mr₁ = 5kg=5000g
Cp₁= 5%
mr₂ = 5000g+100g=5100g
ms₁=?
ms₂ = 100g + ms₁
Cp₂ = ?
Cp=(ms*100%):mr
ms = (Cp*mr):100%
ms₁ = (5%*5000g):100%
ms₁ = 250g
ms₂ = 100g + ms₁ = 350g
Cp₂ = (350g*100%):5100g
Cp₂=6,86%

3.
mr₁ = 60g
Cp₁= 12%
mr₂ = 60g+20g=80g
ms₁=?
ms₂ = 20g + ms₁
Cp₂ = ?
Cp=(ms*100%):mr
ms = (Cp*mr):100%
ms₁ = (12%*60g):100%
ms₁ = 7,2g
ms₂ = 20g + ms₁ = 27,2g
Cp₂ = (27,2g*100%):80g
Cp₂=34%