Podaj przykłady trzech punktów, których współrzędne spełniają warunki:
a)obie współrzędne są równe
b)pierwsza współrzędna jest przeciwna do drugiej współrzędnej
c)druga współrzędna jest dwa razy większa od pierwszej współrzędnej
d)pierwsza współrzędna jest nieujemna
e)druga współrzędna jest nie dodatnia

1

Odpowiedzi

2010-02-17T17:30:37+01:00
A) A (1;1) B(2;2) C(3;3)
b) D(-1;1) E(-2;2) F(-3;3)
c) G(1;2) H(2;4) I(4;8)
d) J(0;1) K(1;-1) L (5;-5)
e) M (-10;0) N (1;-2) O (666;-666)
1 5 1