Odpowiedzi

2010-02-17T17:28:47+01:00
Nie piszemy łącznie z:
-rzeczownikami
-imiesłowami przymiotnikowymi
-przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym

Nie piszemy oddzielnie z:
-czasownikami
-liczebnikami
-imiesłowami przysłówkowymi
-przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym