1) W którym z poniższych szeregów znajdują się substancje tworzące w reakcji z wodą kwasy:
a) CO2, SO3, SO2 ,N2O5
b) CO2, Na2O, SiO2 , H2S
c) SO3, CO, P4O10, NO2
c) Na2O, K2O, CuO, NO2

2)
Produktem reakcji tlenku miedzi (II) z woda jest:
a.) wodorotlenek miedzi (II)
b.) wodorotlenek miedzi (I)
c.) mieszanka wodorotlenków: miedzi (II) i miedzi (I)
d.) tlenek miedzi (II) nie reaguje z woda.
Napisz równanie tej reakcji !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:35:00+01:00
1)
a) CO₂, SO₃, SO₂ ,N₂O₂
CO₂ + H₂O = H₂CO₃
SO₃+ H₂O =H₂SO₄
SO₂+ H₂O =H₂SO₃
N₂O₂+ H₂O = 2HNO₃
2)
d) tlenek miedzi (II) nie reaguje z woda.
CuCl₂ + 2NaOH = Cu(OH)₂ + 2NaCl