DAM NAJ!!!daigramy ilustrują, w jaki sposob trzej rolnicy użytkują swoją ziemię W nawiasach podano, ile hektarów ziemi ma każdy z gospodarzy.
a) który z tych gospodarzy ma największą powierzchnię łąk i paskwisk?
b) u pana gospodarka jedna trzecia powierzchni przeznaczonej pod zboża została obsiana żytem. ile hektarów obsiał pan gospodarek tym zbożem?
c)o ile hektarów więcej przeznaczył pan zagrodzki na zboża niż na rośliny okopowe?
d) u pana zapolskiego 85% powierzchni przeznaczonej na rośliny okopowe zajmują ziemniaki ile ton ziemnaków moze spodziewadz pan zapolski? jesli przeciętny zbiór z 1 ha pola wynosi około 16 ton?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:44:23+01:00
A)p.Zapolski-20x67%=20x67/100=67/5=268/20(ha)
p.Zagrodzki-50x17%=15x17/100=51/20(ha)
p.Gospodarek-30x45%=30x45/100=6/2=60/20(ha)
Odp. p.Zapolski ma największą powierzchnie pól i łąk.
c)Odp.p.Zagrodzki przeznaczył o 77 hektarów więcej na zboża niż na rośliny okopowe.
1 5 1