WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE:
1)Pewna grupa osób udała się do kina; x osób kupiło ulgowe bilety po 10 zł., a pozostałych y osób-bilety normalne po 14 zł.Ile średnio kosztował bilet dla jednej osoby ?
2)-Zapisz dwie kolejne liczby naturalne następujące bezpośrednio po liczbie naturalnej n .
- Zapisz sumę trzech kolejnych liczb naturalnych , z których najmniejszą jest liczba n .Czy suma jest podzielna przez 3 ?.
3)Jeśli na bankiecie jest pewna liczba osób i każdy z każdym wymienia uścisk dłoni,to aby obliczyć,ile będzie takich uścisków,należy pomnożyć liczbę osób przez liczbę o 1 mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2 .
a)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego,ile będzie uścisków dłoni,jeśli w bankiecie uczestniczy n osób .
b) Ile będzie uścisków dłoni,jeśli w bankiecie uczestniczy 20 osób ?
4) oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 2+1÷x/3x² dla x=0,1
b)3a(a+b)² -(b+1) dla a=2 ,b= -3
c) 2p-√r- √r-p dla p=8 , r=9 :)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T23:22:03+02:00
1)
[x*10+y*14]/[x+y]
2)
n+1, n+2

n+(n+1)+(n+2)=n+n+1+n+2=3n+3=3(n+1)
Tak jest podzielna na 3
3)
a)
[n*(n-1)]:2
b)
[20*(20-1)]:2=(20*19):2=380:2=190 uscisków
4)
a) 2+1÷x/3x² dla x=0,1
2+1:(0,1/(3*0,1*0,1))=2+1:(0,1/0,03)=2+1:(10/3)=2+1*(3/10)=2+0,3=2,3
b)3a(a+b)² -(b+1) dla a=2 ,b= -3
3*2*(2+(-3))² -((-3)+1)=6*(2-3)²-(-2)=6*(-1)²+2=6*1+2=6+2=8
c) 2p-√r- √(r-p) dla p=8 , r=9
2*8-√9- √(9-8)=2*8-3-√1=16-3-1=13-1=12