Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T17:35:50+01:00
Zakaźne/pasażowalne encefalopatie gąbczaste (ang. Transmissible spongiform encephalopathies, TSE), choroby prionowe – choroby układu nerwowego ludzi i zwierząt spowodowane nagromadzeniem nieprawidłowo pofałdowanych białek zwanych prionami.

Przyczyną zakaźnych encefalopatii gąbczastych są priony – zmienione białka powszechnie występujące w komórkach nerwowych, różniące się od ich fizjologicznych odpowiedników tylko niewłaściwą strukturą przestrzenną. Białka takie mogą powstawać na skutek somatycznej (więc niedziedzicznej) mutacji genu je kodującego, a także bez występowania mutacji wskutek powolnego, samorzutnego przekształcania się białek prawidłowych w nieprawidłowe lub też na skutek odziedziczenia wadliwego genu. Ponadto w pewnych warunkach wszczepienie zdrowemu człowiekowi lub zwierzęciu białka prionowego (od chorego zwierzęcia lub człowieka) powoduje narastanie ilości zmienionego białka i w rezultacie pojawienie się objawów encefalopatii gąbczastej. Pozwala to podzielić choroby prionowe na sporadyczne, rodzinne i przepasażowane.1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:37:12+01:00
Priony - infekcyjne białka, występujące powszechnie w każdym organizmie i całkowicie niegroźne. Dopiero w sytuacji, gdy zmieniają one swoją naturalną konformację, stają się białkiem prionowym infekcyjnym. Białko to jest nierozpuszczalne, zaczyna odkładać się na neuronach i powoduje zaburzenia w pracy układu nerwowego. Inne choroby: Creutzfeldt’a i Jakoba, Kuru czy też tzw. śmiertelna rodzinna bezsenność.
1 5 1
2010-02-17T17:43:55+01:00
Choroby ludzi i zwierząt:
-Choroba Creutzfeldta-Jakoba
-Kuru - inaczej śmiejąca się śmierć
- Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera
-Śmiertelna bezsenność rodzinna
choroby zwierząt:
-Encefalopatia gąbczasta kotów
-Pasażowalna encefalopatia norek
-Przewlekła choroba wyniszczająca
-Przewlekła choroba wyniszczająca
-Encefalopatia gąbczasta bydła
1 3 1