Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:46:19+01:00
A)H₃PO₄ --H₂O--> 3H⁺ + PO₄³⁻
kwas fosforowy (V) dysocjuje na kationy wodoru i aniony fosforanowe (V)
b)H₂CO₃ --H₂O--> 2H⁺ + CO₃²⁻
kwas węglowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony węglanowe
c)H₂SO₃ --H₂O--> 2H⁺ + SO₃²⁻
kwas siarkowy (IV) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe (IV)