Odpowiedzi

2010-02-17T17:56:39+01:00
Argumenty za:
- łatwiejszy dostep do rzeczy potrzebnych w codziennym życiu;
- większe możliwości własnego rozwoju;
- łatwiejsze sposoby porozumiewania się ( komputer, telefon komórkowy);
- sprawniejszy i szybszy transport;
- szybki rozwój techniki;
- postep nauki;
- weekendy;
Argumenty przeciw:
- szybki tępo życia;
- nałogi;
- zniszczone srodowisko naturalne;
- niebezpieczne ulice;
- agresja słowna i fizyczna;
- zanikające dziedziny sztuki;
- swoboda szczególnie wśród młodzieży;
- wiele gier komputerowych wpływających na złe zachowanie;
- obojętność ludzi;
- mało życzliwości;
JA TO WSZYSTKO MIAŁAM NA LEKCJI(:
2 5 2