Odpowiedzi

2009-10-14T02:54:51+02:00
K + H₂O = KOH + ½H₂
Masy molowe wynoszą: MK = 39g/mol; MH₂O = 2 + 16 = 18g/mol
MKOH = 39 + 16 + 1 = 56g/mol;
Z równania reakcji mamy:
40 g K z 18 g wody daje 56 g KOH a więc z proporcji:
1,75 g K daje X g KOH
-----------------------------
X = 1,75 g x 56 g/40 g KOH
X = 2,45 g KOH
zarazem ubyło wody:
40 g KOH - 18 g wody
1,75 g KOH - X g wody
--------------------------
X = 1,75g x 18g/40 g
X = 0,79g H₂O

reasumując masa roztworu po reakcji wynosi:
masa wody = 50g - 0,79g = 49, 21g
masa KOH = 2,45g
masa roztworu = 49,21g + 2,45g = 51,66g
% zawartość KOH = masa KOH/masa roztworu x 100%
% zawartość KOH = 2,45g/51,66g x 100% = 4,7%