Ustal nazwę substancji która stopiono i poddano elektrolizie jeżeli w wyniku elektrolizy na katodzie wydzielił się magnez a na anodzie chlor oraz
a) podaj wzór tej substancji
b) napisz równania reakcji chemicznych zachodzących na katodzie i na anodzie .

;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:59:45+01:00
Chlorek magnezu
a) MgCl₂
b) na katodzie
Mg²⁺ + 2e = Mg⁰
na anodzie
2Cl⁻ - 2e = Cl₂⁰
6 4 6