1.ile litrów wody zmieści się w akwarium które ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 6 dm x 30 cm x 45?

2.Pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego prawidłowego, w którym krawędź podstawy równa się 3cm, a wysokość 5cm wynosi ?

3.Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o objętości 16√3 cm³ mają jednakową długość.Suma długości wszystkich krawędzi wynosi ?

Proszę z obliczeniami i wytłumaczeniem bo kompletnie tego nie rozumiem :/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1)6dm 30cm=3dm 45=4,5dm V(objętość)=6dm*3dm*4,5dm=81dm sześciennych 1l=1dm sześcienny 81dm sześciennych=81litrów

2)Pole powierzchni całkowitej to suma dwóch pół podstaw i pola powierzchni bocznej.
Pc = 2*Pp + Pb
Pole podstawy to pole trójkąta równobocznego:
Pp = ½ a*h = ½ a* a *√3 /2 = ½ 3cm* 3cm *√3 /2 = 9*√3 /4 cm²
Pole powierzchni bocznej to 3 razy pole prostokąta, którego jeden bok to krawędź podstawy, a drugi bok to wysokość graniastosłupa:
Pb = 3*a*H = 3*3cm*5cm = 45cm²
Pc = 2*9*√3 /4 cm² + 45cm² = 9*√3 /2 + 45 cm²

3)
V = Pp * h
V = 16 √3 cm³
h = a
Pp = a* [a√3/2]/2 = [a²√3]/4
V =[a²√3]*a/ 4 =[a³√3]/4
[a³√3]/4 = 16 √3
a³/4 = 16
a³ = 16*4 = 64
a = ∛64 = 4
L - suma długości wszystkich krawędzi
L = 9*a = 9*4 = 36
Odp.Suma długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa
jest równa 36 cm.
plis daj naj siedziałam nad tymi zadaniami ze 2 godziny
227 4 227