Zad.1.

a) Podstawa równoległoboku ma długość 7cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę ma długość 8cm. Oblicz pole tego równoległoboku.

b) Pole równoległoboku wynosi 29,25 cm2 , a jeden z bokówma długość 6,5cm.Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok.

c) Jedna z przekątnych rombu ma długość 19cm , a druga przekątna jest o 5cm krótsza. Oblicz pole tego rombu.


Zad.2.

Z czterech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych 7cm i 5cm ułożono romb. Jakie pole ma ten romb ?

3

Odpowiedzi

2010-02-17T18:09:37+01:00
Zad.1
a)P=ah
p=7cm×8cm=56cm²

b)29,25cm²÷6,5cm=4,5cm

c)19cm-5cm=14cm
P=½×19cm×14cm=133cm²

Zad.2
½×7cm×5cm=17,5cm²
17,5cm²×3=52,5cm²

Odp: Pole rombu wynosi 52,5cm²
6 4 6
2010-02-17T18:11:00+01:00
1a).P= a x h
P= 7 x 8 = 56 cm2
Odp:Pole równoległoboku wynosi 56 cm2.
b).h= P : 6,5
h= 29,25 cm2 : 6,5cm= 4,5 cm
odp: Wysokość wynosi 4,5 cm.
c).
e= 19 - 5 = 14 cm
P= 1/2 x e x f
P= 1/2 x 19 x 14
P= 133cm2
odp:Pole rombu wynosi 133cm2.
2.P trójkąta= 1/2 x h x a
P t= 1/2 x 7 x 5
P t= 17,5 cm2

P rombu= 17,5 cm2 x 4= 70cm2

odp: Pole rombu wynosi 70 cm2.

5 4 5
2010-02-17T18:12:15+01:00
Zad 1
a) P= 7x8=56 cm2
Odp: pole tego równoległoboku jest równe 56cm2.

b) 29.25/6.5= 4.5
Odp: Wysokość opuszczona na ten bok ma długość 4.5 cm.

c) 19-5=14 cm- długość drugiej przekatnej
P= 1/2x19x14=133 cm2.
Odp: Ple tego rombu jest równe 133 cm2.

Zad 2.
Obliczam pole jednego trójkąta:
P=1/2x7x5=17.5 cm2
Ple rombu:
P= 17.5 x 4=70 cm2
Odp: pole tego rombu jest równe 70 cm2

Liczę na najlepsze!!;):):)
5 4 5