1. wymien 5 poza przyrodniczych czynnikow rozwoju rolnictwa.
2. wykonaj polecenia :
a) wytłumacz dlaczego wysokie plony pszenicy i kukurydzy uzyzkuja takie kraje jak : wielka brytania, dania, włochy nie nalezace do glownych producentow.
b) wyjasnij dlaczego udział Indii w swiatowym eksporcie zbóż wynosi tylko 0,9% mimo ze sa drugim światowym producentem zbóż i w 2000 roku dostarczyły aż 11,7 % światowej produkcji zbóż .?
3. uzuepłnij zdania :
a) gospodarka rolna wytwarzajaca produkty na sprzedaż, czyli na rynek to gospodarka ......
b) ........... to użytkowanie ziemi w zamian za ustalona opłate pieniężną (czynsz).
c) masa roslin zebrana z jednostki powierzchni pola (wyrazona w dt/ha)
to ...........
5. podaj trzy formy ingerencji Unii Europejskiej w rolnictwo państw członkowskich.
6. podaj trzy przyczyny powstawania niedoborów zywnosciowych na swiecie w krajach słabo rozwinietych gospodarczo.
7. tekst odnosi sie do gospodarowania ziemia rolnicza w krajach słabo rozwinietych.


W krajach rozwijajacyh sie ogromne obszary ziemi zajmuja gospodarstwa należące do wielkich spółek i koncernów krajów wysoko rozwinietych. Wiele amerykanskich angielskich towarzystw i banków ma rownież tysiace hektarów ziemii w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej użytkując je jako plantacje trzciny cukrowej, kakaowca, herbaty, drzew kruczukowych. Pzredsiębiorstwa sa zarządzane przez personel zazwyczaj niepochodzący z kraju w ktorym sa położone. Ze wzgledu na wysoką specjalizacje gospodarstwa te maja charakter monnokultury.
wykorzystaj tekst i wlasna wiedze i podaj trzy konsekwencje wynikajace z lokalizacji gospodarstw nalezacych do wielkich spółek i koncernów na obszarach słabo rozwiniętych.
9. wyjasnij pojecie "głód utajony". Na swiecie od wielu lat podejmuje sie działania ktore maja doprowadzic do zwiekszenia produkcji zywnosci w krajach dotknieteym jej niedoborem. Przedstaw trzy rozwiazania ktore moga doprowadzic do realizacji tego celu.
10. oznacz litere p- zdanie prawdziwe, b- zdanie błędne.
a) czynnikiem warunkujacym rozwój rolnictwa jest struktura agrarna, czyli wielkosc i typ wlasnosci gospodarstw .......
b) w basenie morza śródziemnego rosliny uprawiane na stoku południowym dojrzewają wczesniej, niz te na stokach północnych ......
c) najkorzystniejsze dla rolnictwa są klimaty równikowe, gdzie okres wegetacji roślin trwa cały rok ......
d) na żyzność gleby wpływa człowiek poprzez,np.nawożenie, meliorację........
e) chów zwierzat gospodarskich w mniejszym stopniu niz uprawy roślin zalezy od warunków przyrodniczych...........
13. Przyporządkuj ponizszym obszarom rolniczym dominujace cechy rolnictwa.
a) Europa zachodnia
b) wielkie równiny prerii
c) strefa sahelu w afryce
d) wybrzeża zatoki gwinejskiej
A) w hodowli dominuje ekstensywne pasterstwo koczownicze
B) wyspecjalizowane rolnictwo plantacyjne
C) intensywne, wysoko towarowe, kapitałochłonne o małych zasobach pracy i duzej mechanizacji
D) ekstenswyne, wysoko towarowe, o duzej mechanizacji i małych zasobach pracy.
12. wykaz znaczenie nadmiernego zatrudnienia i niskiego poziomu wykształcenie polskiego rolnika dla osiaganego stopnia dochodowości rolnictwa w polsce.

1

Odpowiedzi

2010-02-17T20:14:58+01:00
Zad. 1
-mechanizacja
-nawożenie
-struktura własności gospodarstw
-wielkosc gospodarstw rolnych
-5 nie wiem...

nie wiem nic więcej......