Odpowiedzi

2009-04-14T22:11:45+02:00
V = 2304π cm³
V = 4/3 * π * r³
2304π cm³ = 4/3 * π * r³
2304 cm³ = 4/3 r³
576 cm³ = 1/3 r³
1728 cm³ = r³
r = ∛1728cm³ = ∛8 * ∛216 cm = ∛8 * ∛8 * ∛27 cm = 2 * 2 * 3 cm = 12 cm

Promień podstawy walca (R oznaczmy) wynosi tyle co promień kuli, czyli 12 cm.
Wysokość walca wynosi 2r, czyli 24 cm.

i teraz samo liczenie...
Pole podstawy:
Pp = πr²
Pp = π12² = 144π [cm²]

Pole boczne:
l = 2πr
l = 2π12 = 24 π [cm]
Pb = H * l
Pb = 24 cm * 24 π cm = 576π cm²

Pole całkowite:
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2 * 144π + 576π = 288π + 576π = 864π [cm²]

Objętość:
V = Pp * H
V = 144π cm² * 24 cm = 3456π [cm³]


Pozdro :)
8 4 8