Porównaj warunki życia w morzach i oceanach z panującymi w wodach śródlądowych. Zwróć uwagę na głębokość wody, jej temperaturę, zasolenie oraz ciśnienie. Uwzględnij także ruchy wód i ilość światła docierającego pod ich powierzchnię...!
Bardzo proszę o odpowiedzi..:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T22:38:33+01:00
Życie w oceanach i morzach jest dużo trudniejsze niż w wodach śródlądowych np. rzekach czy jeziorach al ryby i inne zwierzęta się do tego przystosowały i im to nie sprawia większych problemów. Wody w morzach są dużo głębsze w lato chłodniejsze a w zimę cieplejsze niż w wodach śródlądowych. W wodach oceanicznych jest woda słona a w sródlądowych słodka ciśnienie wzrasta w raz ze wzrostem głebokości jest ono większe to też w głębinach oceanów nie mogą żyć nawet niektóre ryby. Są też bardzo silne prądy morskę które uniemożliwiają pływanie i znoszą wielkie ryby na mieliznę i często tam giną. Światło na dno oceanu nie dociera jedynie do jakiejś głębokości tak samo jak w jeziorach
37 4 37