Odpowiedzi

2010-02-17T18:12:13+01:00
M. Zosia Horeszkówna / Zosie Horeszkówne
D. Zosi Horeszkównej / Zoś Horeszkównych
C. Zosi Horeszkównej / Zosiom Horeszkównym
B. Zosię Horeszkównę / Zosie Horeszkówne
N. Zosią Horeszkówną / Zosiami Horeszkównymi
Msc. o Zosi Horeszkównej / o Zosiach Horeszkównych
W. Zosiu Horeszkówno! / Zosie Horeszkówne!

M. Jacek Soplica / Jacki Soplice
D. Jacka Soplicy / Jacków Sopliców
C. Jackowi Soplicy / Jackom Soplicom
B. Jacka Soplicę / Jacków Sopliców
N. Jackiem Soplicą / Jackami Soplicami
Msc. o Jacku Soplicy / o Jackach Soplicach
W. Jacku Soplico! / Jacki Soplicy!

M. Assesor / Assesorzy
D. Assesora / Assesorów
C. Assesorowi / Assesorom
B. Assesora / Assesorów
N. Assesorem / Assesorami
Msc. o Assesorze / o Assesorach
W. Assesorze! / Assesorzy!
2010-02-17T18:20:02+01:00
ZOSIA HORESZKÓWNA
mianownik - Zosia Horeszkówna - Zosie Horeszkówny
dopełniacz - Zosi Horeszkówny - Zoś Horeszkówien
celownik - Zosi Horeszkównie - Zosiom Horeszkównom
biernik - Zosię Horeszkównę - Zosie Horeszkówny
narzędnik - Zosią Horeszkówną - Zosiami Horeszkównymi
miejscownik - Zosi Horeszkównie - Zosiach Horeszkównach
wołacz - ZosiuHoreszkówno - Zosie Horeszkówny

JACEK SOPLICA
mianownik - Jacek Soplica - Jackowie Solipcowie
dopełniacz - Jacka Soplicy - Jacków Sopilców
celownik - Jackowi Sopilcy - Jackom Soplicom
biernik - Jacka Soplicę - Jacków Sopliców
narzędnik - Jackiem Soplicą - Jackami Soplicami
miejscownik - Jacku Soplicy - Jackach Soplicach
wołacz - Jacku Soplico - Jackowie Soplicowie

ASSESOR
mianownik - Assesor - Assesorowie
dopełniacz - Assesora - Assesorów
celownik - Assesorowi - Assesorom
biernik - Assesora - Assesorów
narzędnik - Assesorem - Assesorami
miejscownik - Assesorze - Assesorach
wołacz - Assesorze - Assesorowie

2010-02-17T18:36:16+01:00
Liczba pojedyńcza
M.Zosia Horeszkówna
D.Zosi Horeszkówny
c.Zosi Horeszkówny
B. Zosię Horeszkównę
N. Zosią Horeszkówną
Ms. Zosi Horeszkówny
w. Zosiu Horeszkówno!
liczba mnoga
M Zosie Horeszkówny
D.Zoś Horeszkównych
C.Zosiom Horeszkównym
B. Zosie Horeszkówne
N. Zosiami Horeszkównymi
Ms. Zosiach Horeszkównach
W. Zosie Horeszkówny!

liczba pojedyńcza
M.Jacek Soplica
D.Jacka Soplica
C. Jackowi Soplicy
B.Jacka Soplice
N. Jackiem Soplicą
Ms. Jacku Soplice
w. Jacku Soplico
liczba mnoga
M.Jackowie Soplicowie
D. Jacków Sopliców
C.Jackom Soplicom
B. Jacków Sopliców
N. Jackami Soplicami
Ms. Jackach Soplicach
W.Jackowie Soplicowie!