Witam was Potrzebuje zadanko dotyczy ono hotelarstwa... Muszę opisać 1 dzien swojej pracy w hotelu mam nadzieje że pomożecie

Witam
Nazywam się Natalia Nowak
mieszkam w Ostrzeszowie
Chciałabym was powiedzieć o swoich obowiązkach które musiałam wykonywac podczas praktyk w Zakopanym
20 pażdziernik 2009r
Pobudka była o 6:30
jak każdego dnia razem z szefem kuchni przygotowaliśmy sniadanie dla naszych gości, gdy już do restauracjii przychodzili goście naszym obowiązkiem było zaproponowac gością coś ciepłego do zjedzenia. Śniadanie trwało do 10:00
nastepnie szef przekazał nam obowiązki na ten dzień...
Kazał nam posprzątać magazyny w piwnicy ponieważ wkrótce miał zjawić się sanepid.
o 14:00
skonczyłam z magazynami i Poszłam pomuc pokojówce Kasi w sprzataniu pokoi, Nie trwało to długo ponieważ zbliżało się obsługiwanie gości do obiado kolacji, szybko poszłam się przebrać i goniłam do kuchni... Ehh należącym do mnie obowiązkiem było również pozmywanie naczyń, mycie podług, Po wykonaniu tych prac poszłam potowarzyszyć koleżance Marcie w recepcji, po cieżkim dniu chcieliśmy iść do sauny ale szef nam niestety zakazał.... szkoda
I tak minoł mi jeden dzień praktyk...
Ja lubię moją prace ponieważ można się wiele nauczyć nawiazać wiele kontaktów, podszkolić język...1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:18:59+01:00
Welcome
My name is Natalia Nowak
I live in Ostrzeszów
I would like you to tell of their obligations which had to perform during practice in Zakopane
20 October 2009
Reveille was at 6:30
as each day along with chef prepared breakfast for our guests, when he came to restauracjii guests was our duty to offer guests something warm to eat. Breakfast lasted until 10:00
then head gave us responsibilities for the day ...
Told us to clean up the stores in the basement because he will soon attend the outpouring.
at 14:00
I graduated from the warehouse and went pomuc Kasia maid clean the room, did not last long because the handling of approaching dinner guests to the half, quickly went to change clothes and chased into the kitchen ... Ehh belonging to my duty was to wash the dishes well, according to washing, after execution of the work went potowarzyszyć a colleague Martha at reception, after a hard day we wanted to go to the sauna, but the chief forbade us, unfortunately .... damage
And so I minoł one days practice ...
I like my work because you can learn a lot to make multiple contacts, learn the language.