Odpowiedzi

2010-02-19T14:39:02+01:00
Pc =2ab+2bc+2ac
Pc=96+160+120
P=376 cm2

Pc - Pgraniastosłupa
376 - 2*(5*10) - d1*d1/2
376 - 100 - 5*5/2
376-100-12,5 = 263,5 cm2

376- 263,5 = 112,5 cm2

Odp: Pole prostopadłościanu po odcięciu graniastosłupa trójkątnego zmniejszy się o 112,5 cm2
4 3 4
2010-02-19T20:38:03+01:00
6x 8= 48
6x10=60
10x8=80
48+60+80=108=80=188

188:4= 47
47-5=42
5 4 5