Podstawą ostrosłupa czworokatnego jest prostokąt. Jeden bok tego prostokąta, o długości 12cm, jest trzy razy dłuższy od drugiego boku. Krawędzie boczne ostrosłupa są sobie rózwne i każda z nich stanowi 80% dłuższej krawęrdzi podstwy. Oblicz sumę długości wszytskich krawędzi twego ostyrosłupa.
Błagammmm o rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:13:13+01:00
A-długośc krótszego boku podstawy
b-długośc dłuższego boku podstawy
c-krawędź ostrosłupa

a=12cm
b=3*12=36cm
c=80%*36=28,8cm
wsystkie krawędzie=2a+2b+4c=24+72+115,2=211,2cm