Odpowiedzi

2010-02-17T19:52:39+01:00
UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA:

Układ krwionośny człowieka spełnia bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Bez niego w zasadzie nasze życie nie było by możliwe.
Układ krążenia dzielimy na: Układ krwionośny, w skład którego wchodzą naczynia krwionośne- tętnice, żyły i naczynia włosowate, serce i krew, oraz Układ limfatyczny(chłonny), do którego zaliczamy: naczynia chłonne, węzły chłonne, grudki chłonne, limfę(chłonkę), śledzionę i grasicę.
Do funkcji układu krwionośnego zaliczamy:
- transport gazów oddechowych
- funkcję aprowizacyjną czyli zaopatrzenie organizmu w substancje odżywcze
- zbieranie szkodliwych i zbędnych produktów przemiany materii
- termoregulacja organizmu
- tworzenie bariery odpornościowej organizmu
- utrzymywanie równowagi hormonalnej i osmotycznej organizmu.
Chcąc zapoznać się z budową ludzkiego układu krążenia, należałoby zacząć od budowy serca. Serce jest położone po lewej stronie ciała, w jamie klatki piersiowej, w worku osierdziowym. Ma podstawę i koniuszek. Wielkość serca można porównać do własnej, zaciśniętej pięści. Serce zbudowane jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Na powierzchni serca jest położone tzw. nasierdzie, natomiast wyściela je wsierdzie. W budowie serca można wyróżnić 2 przedsionki (lewy i prawy), 2 komory serca (lewą i prawą) oraz zastawki, zapobiegające cofaniu się krwi do przedsionków podczas skurczu komór. Wśród zastawek wyróżniamy: zastawkę lewą- dwudzielną czyli mitralną, zastawkę prawą- trójdzielną oraz zastawki półksiężycowate- trójdzielne, zapobiegające cofaniu się krwi z tętnic do komór.
W budowie układu krwionośnego człowieka należy wyróżnić: obieg duży, obieg mały oraz krążenie wieńcowe. Obieg duży prowadzi krew z lewej komory, poprzez organizm człowieka aż do prawego przedsionka, w tętnicach płynie tu krwe odtlenowana a w żyłach natlenowana. Obieg mały prowadzi krew z prawej komory, przez płuca aż do lewego przedsionka, tutaj z kolei w tętnicach płynie krwew natlenowana a w żyłach odtlenowana. Początek obiegu stanowi tzw. pień płucny(jest to tętnica). Krążenie wieńcowe natomiast zaopatruje serce w tlen i substance odżywcze. Lewa komora serca połączona jest z dużym obiegim krwi aortą.
Należałoby także wspomnieć o budowie i funkcji naczyń krwionośnych. Tętnice wyprowadzają krew z serca, krew w nich płynąca ma duże ciśnienie. Natomiast żyły wprowadzają krew do serca, krew ma w nich niższe ciśnienie. Oba rodzaje naczyń zbudowane są z:
- błony zewnętrznej
- błony mięśniowej zbudowanej z mięśni gładkich, z tym, że w przypadku żył jest to cienka jej warstwa a w przypadku tętnic- gruba warstwa
- 1-warstwowego nabłonka płaskiego.
W połączeniach naczyń krwionośnych możemy wyróżnić:
- połączenie tętniczo- żylne
- połączenie tętniczo- tętnicze, np tzw. sieć dziwna tętniczo- tętnicza w kłębuszkach nerkowych.
Nie sposób pominąć tu także krążenia wrotnego wątroby. Krew wpływa tu do wątroby tętnicą wątrobową oraz żyłą wrotną z jelita, a wypływa żyłą wątrobową.
Cykl pracy serca odzwierciedla tętno czyli częstotliwość bicia serca liczona na minutę. Cykl pracy serca wynosi 0,8 sekundy. Skurcz przedsionków to w przybliżeniu 0,15 sekundy, skurcz komór ok 0,25 sekundy oraz tzw pauza- 0,4 sekundy.
Rytm pracy serca nadawany jest przez tzw. węzeł zatokowo- przedsionkowy.
2 3 2