Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:24:45+01:00
1.przyspieszenie, druga zasada dynamiki Newtona
a= Fw/m
Fw=a*m
2.pęd
p=m*v

3.siła tarcia
T=f*Fn

4.siła zsuwu na równi pochyłej
Fs=m*g*sin α

5.siła nacisku na równi pochyłej
Fn=m*g*cos α

6.siła odśrodkowa
Fod=m*v²/r

7.praca
W=F*s

8.moc
P=W/t

9.energia kinetyczna
Ek=m*v²/2

10.energia potencjalna
Ep=m*g*h

11. zasada zachowania energii
Ek2+Ep1= Ek2+Ep2

12. ruch jednostajnie przyspieszony
V=a*t

13. droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
s=a*2²/2

14.Sila
F=m*a

I zasada: Jeżeli nie działaja zadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada: Jeżeli działające siły się nie równoważą to ciało porusza sie ruchem jednostajnie zmiennym.

III zasada: Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B odziałowuje na ciało A siłą o takiej samej wartości i kierunku lecz przeciwnym zwrocie.


SYMBOLE:
Symbole oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
a przyspieszenie m/s2 metr na sekundę do kwadratu
s droga m metr
t czas s sekunda
v prędkość m/s metr na sekundę
E energia J dżul
F siła N newton
g przyspieszenie ziemskie m/s2 metr na sekundę do kwadratu
h wysokość m metr
m masa kg kilogram
P moc W wat
p pęd kg·m/s kilogram razy metr na sekundę
r promień m metr
T siła tarcia N newton
W praca J dżul

Jesli chcesz to moge ci wyslac skan wszystkich wzorow potrzebnych w gimnazjum, ktore dostalem od nauczycielki. Wystarczy wyslac prywatna wiadomosc.

Gdybys mial jakies watpliwosci to pisz. Napisalem tylko glowne wzory, jest wiele przeksztalcen itp. Np Ek=p²/2m - slownie energia kinetyczna rowna sie pęd do kwadratu podzielony przez dwukrotną masę.
82 2 82
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T18:27:31+01:00
Przyspieszenie, druga zasada dynamiki Newtona a=fw/m
pęd p=m*v
siła tarcia T=fFn
siła odśrodkowa Fod=mv2/r
praca W=Fs
moc P=W/t
energia kinetyczna Ek=mv2/2
energia potencjalna Ep=mgh
siła tarcia T=f*Fn
energia kinetyczna Ek=m*v²/2
energia potencjalna Ep=m*g*h
zasada zachowania energii Ek2+Ep1= Ek2+Ep2
ruch jednostajnie przyspieszony V=a*t
droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym s=a*2²/2
Sila F=m*a


proszę :)
11 3 11
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T18:29:10+01:00
Przyspieszenie, druga zasada dynamiki Newtona a=Fw/m
pęd p=mv
praca W=Fs
moc P=W/t
energia kinetyczna Ek=mv²/2

energia potencjalna Ep=mgh

współczynnik tarcia (skalar) f=T/N

Ruch jednostajny s=vt


http://fiznet.terramail.pl/wzory.htm inne wzory
7 3 7