W następujących sumach algebraicznych podkreśl i zredukuj wyrazy podobne:
do kwadratu będe zapisywać tak: *
a do seścianu #
A jedna druga^^

a).-ab + b - 3ab - 4a + 2ab =
b).3a - 4b + 5a - 2b - 1 =
c).xy - 2xy* + 3xy - 4y - 2xy* =
d). 1,4m + 2mn + 4m - 6n + 2n - 6mn =
e).3y# - 5y* + 2^^y* - y# - ^^y =
f.)4 - (-2y) +4x - 5y - 5x -2y + 1 =

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:21:54+01:00
).(-ab) + b +(- 3ab) - 4a +( 2ab) =

-2ab +b -4a

b).(3a )+ {- 4b} + (5a) + {- 2b} - 1 =

8a-6b-1

c).(xy) +{- 2xy*} +( 3xy )- 4y+{ - 2xy*} =

4xy -4xy* -4y

d). 1,4m + (2mn) + 4m - 6n + 2n +(- 6mn) =

-4mn +5,4m -4n
e).3y# - 5y* + 2^^y* - y# - ^^y =

(2^^-5)y* +2y# - 5y*

f.)4 - (-2y) +4x - 5y - 5x -2y + 1 =

-5y -x+5
1 3 1
2010-02-17T18:27:26+01:00
A) -2ab+b-4a
b) 8a-6b-1
c) 4xy -4xy* -4y
d) -4mn +5,4m -4n
e) (2^^-5)y* + 2y# -5y*
f)-5y-x +5
Jestem pewna, ze bedzie dobrze :)
2 3 2