Odpowiedzi

2009-04-15T22:35:56+02:00
Transkrypcja - przepisanie informacji genetycznej z DNA na mRNA pod wpływem enzymów (np. transkryptaza, polimeraza RNA, telomeraza). Zachodzi w jądrze u organizmów eukariotycznych i w cytoplazmie u prokariotycznych.
Translacja - właściwa biosynteza białek, przepisanie języka nukleotydów na język aminokwasów, polega na przyłączaniu kolejnych aminokwasów, począwszy od metioniny. Zachodzi na rybosomach.