Odpowiedzi

2010-02-17T18:31:09+01:00
1.oblicz wartość wyrażenia -3x+5 dla:
a) x=-1 b) x=2/3 c) x=-3/4 d) x=-1,5
2.oblicz wartość wyrażenia 2x²-3x+4 dla
a) x= 0,2 b) x=-1 c) x=-3 d) x=-1½
1
a)x=-1
-3x+5=-3*(-1)+5=8
b)x=2/3
-3x+5=-3*2/3+5=-2+5=3
c)x=-3/4
-3x+5=-3*(-3/4)+5=-9/4+5=11/4
d)x=-1,5
-3x+5=-3*(-1,5)+5=9,5
2
a)x=0,2
2x²-3x+4=2*0,2²-3*0,2+4=0,08-0,6+4=3,48
b)x=-1
2*(-1)²-3*(-1)+4=2+3+4=9
c)x=-3
2*9+9+4=31
d)x=-1 1/2
2*9/4+9/2+4=9/2+9/2+4=9+4=13