Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:36:12+01:00
1. kwas + zasada ---> sól + woda
3HNO₃ + Cr(OH)₃ ---> Cr(NO₃)₃ + 3H₂O
3H⁺ + 3NO₃⁻ + Cr³⁺ + 3OH⁻ ----> Cr³⁺ + 3NO₃⁻ + 3H₂O
3H⁺ + 3OH⁻ ----> 3H₂O | :3
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O
2. kwas + metal ----> sól + wodór
6HNO₃ + 2Cr ---> 2Cr(NO₃)₃ + 3H₂
6H⁺ + 6NO₃⁻ + 2Cr ---> 2Cr³⁺ + 6NO₃⁻ + 3H₂
6H⁺ + 2Cr ---> 2Cr³⁺ + 3H₂
3. kwas + tlenek metalu ----> sól + woda
6HNO₃ + Cr₂O₃ ---> 2Cr(NO₃)₃ + 3H₂O
4. tlenek kwasowy + zasada ---> sól + woda
3N₂O₅ + 2Cr(OH)₃ ----> 2Cr(NO₃)₃ + 3H₂O
5. metal + niemetal ---> sól
REAKCJA NIE ZACHODZI.
6. tlenek zasadowy + tlenek kwasowy ---> sól
3N₂O₅ + Cr₂O₃ ----> 2Cr(NO₃)₃

zrobiłam to poznanymi 6 metodami. w niektórych reakcja nie zachodzi.