Odpowiedzi

2009-10-14T10:00:12+02:00
Podaj przykłady poznanych typów (rodzajów) reakcji chemicznych, napisz słownie ich przebieg.
Synteza- tlen+ wodór= woda
Analiza- tlenek glinu= tlen+ glin
Spalanie-
półspalanie
metan+ tlen= węgiel+ woda
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
niecałkowite
metan+ tlen= węgiel+ woda
półspalanie
metan+ tlen= tlenek węgla+ woda
Utlenianie- węgiel+ tlen= dwutlenek węgla

= to jako strzałka
120 4 120
2009-10-14T10:24:24+02:00
Reakcja rozkładu(analizy)- to taka reakcja, w której substancja złożona ulega rozkładowi na 2 lub więcej substancji prostych. Reakcja ogólna(symboliczna):
A --------> B + C + .......
A - substrat
B, B - produkty
substraty + produkty - reagenty
Przykład
tlenek rtęci (II) ------ > rtęć + tlen
Związek chemiczny, który uległ rozkładowi(tlenek rtęci) nazywamy substratem reakcji analizy. To, co powstaje w wyniku rozkładu substratu(rtęć i tlen) nosi nazwę produktów reakcji analizy.

Reakcja wymiany - to reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje kilka produktów.
Reakcja ogólna(symboliczna):
AB + C ---> AC + B
AB + C - substraty
AC + B - produkty
AB - związek chemiczny
C - pierwiastek
AC - związek chemiczny
B - pierwiastek
substraty + produkty - reagenty
Przykład:
tlenek żelaza + wodór -----> tlenek wodoru + żelazo
tlenek żelaza + wodór w wyniku reakcji wymiany daje nam (->)tlenek wodoru + żelazo
tlenek żelaza + wodór - substraty
tlenek wodoru + żelazo - produkty
substraty + produkty - reagenty

Reakcja utleniania-redukcji(redox)- ro rodzaj reakcji wymiany. Substancja, która odbiera tlen nosi nazwę reduktora(ona następnie go przyłączy)
Substancja, która oddaje tlen nosi nazwę utleniacza(sama ulega redukcji)
W wyniku reakcji redox następuje przyłączenie tlenu do pierwiastka i jest to reakcja utleniania, zaś reakcja odłączania tlenu od związku chemicznego nosi nazwę redukcji.
Reakcja ogólna(symboliczna):
tlenek miedzi(II) + wodór -----> tlenek wodoru (woda) + miedź
tlenek miedzi- związek chemiczny, bo oddaje tlen
wodór- pierwiastek reduktor, bo przyłącza tlen
tlenek wodoru - związek chemiczny
miedź - pierwiastek
tlenek miedzi(II) ---->miedź - reakcja redukcji
wodór ----> tlenek wodoru(woda)- reakcja utleniania
Przykład:
tlenek miedzi plus węgiel daje nam tlenek węgla plus miedź
tlenek miedzi-utleniacz
węgiel- reduktor
tlenek miedzi ----> miedź - reakcja redukcji
węgiel ---> tlenek węgla - reakcja utleniania

Reakcja syntezy- polega na tworzeniu się nowej substancji (produktu) z dwóch lub większej liczby składników (substratów).
Reakcja ogólna(symboliczna):
A + B -----> C
A,B - substraty
C - produkt
Przykład:
H(2 na dole) + Cl(dwa na dole) → 2HCl
wodór plus chlor daje chlorowodór

Reakcja spalania- reakcja chemiczna przebiegająca pomiędzy materiałem palnym a utleniaczem, w której wydziela się światło i ciepło.
http://chemia.zamkor.pl/download/kurs_przygotowawczy/reakcje_chemiczne_kompendium.pdf
56 3 56