Na jak długo wystarczyłoby tlenu w klasie o wymiarach 10m*5m*3m* dla 25 uczniów, jeżeli klasa zostałaby szczelnie odizolowana od otoczenia, tak aby nie następowała wymiana gazów? Przyjmij, że człowiek zużywa 0,2m^3 tlenu na godzinę, a powietrze zawiera 20% objętościowych tlenu.
Gęstość tlenu: 1,31g/dm^3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T10:09:29+02:00
V powietrza =150 m^3
v tlenu = 150 m^3 x 20% = 150 m^3 x 20/100 = 30 m^3

Licz ile tlenu uczniowie zuzywaja w godzine
0,2 m^3 x 25 = 5m^3
Jesli zusywaja 5 m^3 w godzine to w ile zuzyja 30 m^3
30 m^3 / 5 m^3 = 6

W tej klasie wystarczy tlenu dla 25 uczniow na 6 godzin.
1 5 1