Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:48:50+01:00
Stanisław August Poniatowski,nie mogąc w pełni zrealizować swych planów politycznych,dużo czasu poświęcał sprawom o9światy i kultury.Już w 1765r.,czyli rok po koronacji,powołał do życia Szkołę Rycerską przeznaczoną dla młodzieży szlacheckiej.W 1773r.na sejmie rozbiorowy udało mu się powołać Komisję Edukacji Narodowej.Zorganizowała ona świeckie szkoły parafialne (podstawowe),średnie i wyższe,w których nauczano w oparciu o najnowsze zdobycze ówczesnej wiedzy.Język polski zatąpił łacinę w szkołach wszystkich szczebli.W dwa lata później,w 1775r.,powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.Jego zadaniem było stworzenie programów szkolnych,opracowanie podręczników oraz unowocześnienie metod nauczania.Czasy stanisławowskie przyniosły także rozkwit polskiego piśmiennictwa.Drukowano głównie poezję,dzieła publicystyczne i czasopisma.Powstawały ważne prace naukowe,takie jak "Historia narodu polskiego" Adama Naruszewicza.Autorzy chcieli czytelników nie tylko bawić,ale i uczyć.Oba te zadania spełniała twórczość biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego.Publicyści,tacy jak Stanisław Staszi i Hugo Kołłątaj,piętnowali pychę i egoizm szlachecki.W latach osiemdziesiątych XVIIIw.,z pomocą Stanisława Augusta,Wojciech Bogusławski zwany "ojcem teatru polskiego" założył w Warszawie pierwszy w Polsce stały zespół teatralny.

Myślę,że wystarczy;))