Na życie na lądzie wpływa wiele czynników z pośród tych wybierz dwa i uzasadnij.
Dostępność pokarmu
zawartość tlenu
podłoże
zawartość dwutlenku węgla
ilość i dostępność wody
zawartość soli mineralnych
wiatr
światło
temperatura
nie z internetu

2

Odpowiedzi

2010-02-17T20:27:14+01:00
Zawartość tlenu: jeżeli na Ziemi wogóle nie byloby tlenu nie istniałoby życie, a gdyby bylo go za dużo spowodowałby przyspieszone starzenie sie skóry,


woda: bez niej nie istniało by życie na lądzie, ale jej nadmiar powoduje powodzie niszczące życie na Ziemi
15 3 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:30:14+01:00
Dostępność pokarmu- żadna istota żywa ni ebyłaby w stanie bez niego przeżć. Pokarm dostarcza organizmowi energii niezbędnej do codziennego życia.
Temperatura- w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej organizm nie przystosowany do danej temperatury nie przeżyłby.
15 4 15