W przyszłości gdy skończę szkołę chciałbym założyć własną firmę transportową i mieć własną rodzinę. Jednak będę dążył do tego powoli. Zacznę od zostania kierowcą Tira by zdobyć doświadczenie oraz kontakty zawodowe. Następnie gdy będę już trochę ustatkowany i gotowy na założenie rodziny to poproszę moją dziewczynę o rękę i weźmiemy ślub. Następnie chciałbym wybudować własny dom i wtedy pomyśleć o dzieciach. Chcę mieć liczną rodzinę by miał kto się nami opiekować na starsze lata. W późniejszych latach gdy już będę miał doświadczenie w branży transportowej założę własna firmę transportowa , która będzie swoim zasięgiem obejmować na początkowo Polskę a potem dalej aż na całą Europe.

1

Odpowiedzi

2010-02-17T18:48:59+01:00
In der Zukunft wenn ich werde einer Schule hören auf ich möchte anzuschirren eigen Transport Firma und zu haben eine eigene Familie. Aber ich werde darin langsam streben. Ich werde fangen von dem Bleiben mit dem Fahrer des Tira an um ziehen berufliche Erfahrung an Länder sowie Kontakte. Dann wenn ich werde sein schon ein bisschen ustatkowany und fertig ich werde auf der Gründung der Familie das mein Mädchen über der Hand bitten und wir werden nehmen eine Trauung. Ich dann möchte zu bauen ein eigenes Haus und dann zu denken an die Kinder. Ich will eine zahlreiche Familie ein Pulver wen uns zugehen betreuen auf älter er fliegt. In den späteren Jahren wenn ich schon ein Pulver eine Erfahrung werde sein in der Frachtbranche ich werde anschirren eigen eine Firma Transport , welche es wird sein seine Reichweite umzufassen auf anfänglich Polen und dann weiter bis auf ganzen Europe.sam tlumaczylem,daj naj :)