1.Ile arów ma targowisko w kształcie kwadratu, jeżeli na planie w skali 1:2000 jego powierzchnia jest równa 36 cm'

2. Powiększono szkolna tablicę informacyjną o dotychczasowych wymiarach 1,2m x 2,5m. pierwszy z wymiarów powiększono o 0,4 m, a drugi o 0,2m. O ile m' zwiększyła się powierzchnia tablicy ?

3. Bylo oczko wodne o srednicy 10m i poroslo od brzegu 2 m mchem. Ile procent oczka wodnego stanowi mech

4. Na planie sporządzonym w skali 1:500 pole działki ma powierzchnię 32cm'. Oblicz rzeczywistą powierzchnię działki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • plkz
  • Początkujący
2010-02-17T18:50:45+01:00
1. k2= 1:2000 na mapie - 36 cm2
k= 1: 4000000
36* 4000000= 144000000 cm2
144000000 cm2 = 14400m2

2. a1= 1,2m a2= 1.6m
b1= 2.5m b2= 2.7m
P1= 1.2*2.5 P2= 1.6*2.7
P1=3 m2 P2= 4.32 m2
4.32-3= 1.32
4.32 = 100%
1.32 = x%
4.32x= 132/4.32
x= 30.5 %
Odp. powiększyła się o ok. 30.5%

4. k2 = 1:500 na mapie- 32 cm2
k= 1:250000
32*250000= 8000000cm2
8000000cm2= 800m2