Odpowiedzi

2010-02-17T18:47:24+01:00
Polska
DemOkracja
moNarchia
PIłsudzki
wArszawa
konsTytucja
pOwstanie
Waza
MarSzałek
Król
LIberum Veto
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:47:35+01:00
Hasła:
Piorunochron
Konfederacja
KEN
Monarchia
August
Plantacja
Rozbiór
Wettinowie
Rosja
Republika
Monteskiusz

Pytania:
1.skonstrułował go Benjamin Franklin
2. w 1767r....... w słucku i toruniu
3. utworzone podczas sejmu rozbiorowego 1773
4 ........... absolutna, chronila przywileje duchowieństwa i szlachty
5. na elekcji 1697 wybrano królem fryderyka.......
7. 1 ........ Polski
8. za panowania........... ustalono nową unię personalną
9. w 18 w stala się mocarstwem
10 . nie mam!!;(
11 wprowadził trójpodział władzy

mam nadzieje ze pomogłem;)
2010-02-17T19:11:13+01:00
1. Państwo rządzone przez władze przedstawicielskie wybierane przez obywateli - republika
2.Miejsce, gdzie zostały zatwierdzone traktaty pokojowe przez Sejm Rzeczypospilitej we wrześniu 1773r. - Grodno
3. Nazwisko autor dzieła pt. ,,O skutecznym rad sposobie" - Konarski
4. ... Krasicki - imię - Ignacy
5. Jeden z zaborców Rzeczpospolitej - Rosja
6. Włądczyni Rosji caryca .... II - Katarzyna
7. Najważniejszy dokument w państwie, określający jego ustrój, czyli sposób rządzenia oraz prawa i obowiązki obywateli - konstytucja
8. Stolica ówczesnej Polski - Warszawa
9. Styl w budownictwie, w tym stylu jest zbudowany front pałacu Staszica w Warszawie - neoklasycyzm
10. okres w kulturze i styl w sztuce, który ukształtował się między końcem XVI a początkiem XVIIIw. - barok
11. Władczyni Austrii ... Teresa - Maria
4 4 4