1. Podaj po dwa przykłady mieszanin stanowiących:
roztwór, koloid, zawiesinę.

2. Zaznacz, w których mieszaninach można zaobserwować efekt Tyndalla:
a) mieszanina białka jaja kurzego i wody destylowanej,
b) mieszanina opiłków żelaza i wody,
c) mieszanina żelatyny i wody,
d) mieszanina cukru i wody,
e) mieszanina roztartej w pył kredy i wody.

3. Podaj po dwa przykłady z życia codziennego procesów koagulacji i peptyzacji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:38:24+01:00