Pewien pierwiastek chemiczny jest palnym gazem o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. W warunkach laboratoryjnych, w bezpieczny sposób można przeprowadzić jego syntezę z tlenem. Związek chemiczny tego pierwiastka z tlenem jest niezbędny do życia. W reakcji analizy można uzyskać z niego składniki wyjściowe (substraty, z których powstał). W ilościach śladowych występuje w powietrzu. Napisz nazwę i symbol chemiczny tego pierwiastka chemicznego.

Nazwa:....... Symbol chemiczny:........

1

Odpowiedzi

2010-02-17T18:49:34+01:00