Proszę o przetłumaczenie tekstu ;)
Nie korzystać z translatorów, ponieważ będę zgłaszać spam!

Na obrazu widzę bardzo zanieczyszczone środowisko naturalne.
Dymy i spaliny ulatniają się z kominów fabryk. Gałęzie drzew są połamane i nie ma na nich liści. W rzece znajdują się odpady takie jak gazety, szklane butelki. Zdechłe ryby leża na brzegu rzeki. Miasto jest całe zanieczyszczone przez środki chemiczne. Krajobraz jest szary i ponury. Obrazek mi się nie podoba, ponieważ wszystko wygląda na zniszczone. Może on wręcz odstraszać.

2

Odpowiedzi

2010-02-17T18:48:28+01:00
Ich sehe das Bild auf dem stark belasteten Umwelt.
Rauch und Gase entweichen aus den Schornsteinen der Fabriken. Zweige von Bäumen sind defekt und es sind keine Blätter auf sie. Im Fluss gibt es Abfälle wie Zeitungen, Glasflaschen. Ein toter Fisch liegt am Ufer des Flusses. Die Stadt ist alles verschmutzt durch Chemikalien. Die Landschaft ist grau und düster. Das Bild gefällt mir nicht, da sieht alles zerstört. Es kann sogar davon abhalten.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:48:57+01:00
Ich sehe das Bild auf dem stark belasteten Umwelt. Der Rauch und Gase entweichen aus den Schornsteinen der Fabriken. Zweige von Bäumen sind defekt und es sind keine Blätter auf sie. Im Fluss gibt es Abfälle wie Zeitungen, Glasflaschen. Ein toter Fisch liegt am Ufer des Flusses. Die Stadt ist von allen verschmutzten ...
; PP