1. Liczba o 2 mniejsza od liczby trzy razy większej niż x jest równa:
a) 3x-2 b)3(x-2) c) (x+3)/2 d)x+3/2

2. Jola jest dwa razy starsza niż Ania była pięć lat temu. Jeśli wiek Ani oznaczymy literą a, to wiek Joli opisuje wyrażenie:
a) 2a-5 b) 2(a-5) c) (a-5)+2 d)a/5+2

3. Wyrażenie 3x-y dla x=5, y=-2 osiąga wartość:
a) 9 b)13 c) 17 d)30

4. Wartość wyrażenia 5x^2-4x dla x=2 wynosi: ^2 to jest kwadratowe
a) 12 b) 32 c)92 d)192

Jednomianem jest wyrażenie:
a) 7+xy b) 5a c) 8a^2-3 d) 8(a+b)


prosze i to ma być jeszcze rozpisane

3

Odpowiedzi

2010-02-17T18:51:53+01:00
1. a

2. b

3. c
3 * 5 - (-2) = 15 + 2 = 17

4.b
5x^2-4x = 5 * 2^ * 2 - 4 * 2 = 5 * 4 * 2 - 8 = 20 * 2 - 8 = 40 - 8 = 32

5. chyba odp b ale pewności nie mam ;p
2010-02-17T18:58:38+01:00
1.a
2.b
3.c
4.a
5.b(pierwszy czynnik liczba,drugi jednomian "a")
Zapomnialam obliczen przepraszam
3.3x-y=15+2=17
4.5x^2-4x=20-8=12
2010-02-17T19:02:50+01:00
1. a) 3x-2
2. a) 2a-5
3. 3x-y x=5 y=-2
3*5-(-2)=15+2=17
odp. c)17
4.5x^2-4x x=2
5*2^*2-4x=5*4*2-4*2=40-8=32
odp. b) 32
5.Jednomianem jest wyrazenie : b) 5a