Które reakcje zachodzą ( dokończ ) równanie cząsteczkowe , jonowe , skrócone.

a)Kwas fosforowy V + zasada sodowa
b)chlorek baru + siarczan VI glinu
c)chlorek potasu + siarczan VI sodu
d)azotan V żelaza III + zasada sodowa
e)chlorek wapnia + azotan V srebra
f)węglan potasu + kwas solny

POMOCY !!

1

Odpowiedzi

2013-01-31T21:34:24+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) H3PO4 + 3NaOH ---> Na3PO4 + 3H2O
3H(+) + PO4(3- + 3Na(+) + 3OH(-) ---> 3Na(+) + PO4(3-) + 3H2O
3H(+) + 3OH(-) ---> 3H2O

b) 3BaCl2 + Al2(SO4)3 ---> 3BaSO4 + 2AlCl3
3Ba(2+) + 6Cl(-) + 2Al(3+) + 3SO4(2-) ---> 3BaSO4 + 2Al(3+) + 6Cl(-)
3Ba(2+) + 3SO4(2-) ---> 3BaSO4

c) 2KCl + Na2SO4 ---> nie zachodzi

d) Fe(NO3)3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 + 3NaNO3
Fe(3+) + 3NO3(-) + 3Na(+) + 3OH(-) ---> Fe(OH)3 + 3Na(+) + 3NO3(-)
Fe(3+) + 3OH(-) ---> Fe(OH)3

e) CaCl2 + 2AgNO3 ---> 2AgCl + Ca(NO3)2
Ca(2+) + 2Cl(-) + 2Ag(+) + 2NO3(-) ---> 2AgCl + Ca(2+) + 2NO3(-)
2Cl(-) + 2Ag(+) ---> 2AgCl

f) K2CO3 + 2HCl ---> 2KCl + CO2 + H2O
2K(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> 2K(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2O
 CO3(2-) + 2H(+) ---> CO2 + H2O