Proszę o szybkie rozwiązanie zadania daje naj!
(rys. pomocniczy zrobiłam)
Na boku AC trójkąta ABC obrano punkt K. Tak, że
|CK| 3
---- = --
|AC| 4

Przez punkt K poprowadzono prostą równoległą do boku AB. Przecięła ona bok BC w punkcie L. Oblicz |BL| oraz |LC| wiedząc, że |BC| = 49 cm.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T06:26:16+01:00
Z twierdzenia Talesa (albo z podobieństwa trójkątów ABC i KLC):
CK /AC = CL / BC
3 / 4 = CL / 49
CL = 49 * 3 / 4 = 147 /4 = 36,75
BL = BC - CL = 49 - 147/4= 49/4 = 12,25