Odpowiedzi

2010-02-17T19:19:36+01:00
Utwór przynależy do typowego dla antycznej Grecji gatunku hymnu, "pieśni pochwalnej na cześć najwyższej cnoty", który przeniknął do żydowskiej tradycji mądrościowej ([Mdr 7,22-8,1] i [3 Ezdr 4,34-40])[7].

Św. Paweł w Hymnie do Miłości pojęcie miłości określa terminem ἀγάπη[14], który to termin ma bardzo niepewną etymologię[15]. W grece przedbiblijnej termin ten prawie w ogóle nie był stosowany w formie rzeczownikowej[15][16]. Stosowany był albo w formie czasownikowej (ἀγαπᾶν), albo przymiotnikowej (ἀγαπητός). Forma czasownikowa ἀγαπᾶν ma wiele znaczeń (okazywać serdeczność, namawiać, pieścić, pragnąć, być zadowolony, cieszyć się z czegoś, itd), ale najczęstszym jego znaczeniem było "okazywać miłość"[15]. Przymiotnik ἀγαπητός stosowany bywał np. w takich wyrażeniach jak "ukochane dziecko" i znaczyło wtedy "bardziej ukochane niż reszta potomstwa"[15]. Rzeczownikowa forma została wprowadzona przez tłumaczy Septuaginty w przekładzie Pieśni nad Pieśniami, gdzie staje się określeniem miłości, w Nowym zaś Testamencie staje się podstawowym określeniem miłości[15][17]. Termin ἀγάπη nie ma w sobie nic z magicznej mocy ἐρᾶν (kochać), ma natomiast w sobie coś z serdeczności φιλεῖν (kochać-lubić)[15]. W biblijnej grece posłużył dla przedstawiania Bożej miłości i zazwyczaj oznacza uprzywilejowaną pozycję przed Bogiem - umiłował ponad wszystko[15][18].

Przekłady starołacińskie oraz Wulgata stosują jego łaciński odpowiedniki: caritas, albo dilectio[17]. Caritas zastosowany został Hymnie o Miłości, poza tym jest raczej rzadko występuje. Caritas kojarzone jest zwykle z miłosierdziem i jest terminem zdecydowanie uboższym niż ἀγάπη[17].