Odpowiedzi

2010-02-17T18:54:22+01:00
Proszę:)

Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie,
adopcji,
oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
prywatności,
równości.

+

Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
2010-02-17T18:56:15+01:00
* wychowywania się w rodzinie,
* adopcji,
* oświaty i nauki,
* kultury, wypoczynku i rozrywki,
* ochrony zdrowia i opieki medycznej,
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
* dostępu do informacji,
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
* prywatności,
* równości.
2010-02-17T18:57:52+01:00
1. Prawo dziecka do rejestracji jego urodzenia, do nazwiska, do uzyskania obywatelstwa oraz poznania swoich rodziców.

2. Prawo dziecka do przebywania razem ze swymi rodzicami.

3. Prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

4. Prawo dziecka do wolności myśli, sumienia i religii.

5. Prawo dziecka do prywatności.

6. Prawo dziecka do uczestniczenia w zgromadzeniach mających pokojowy charakter.

7. Prawo dziecka do nauki.

8. Prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski.