DAM 100 PKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
1. Ojciec jest 5 razy cięższy od syna i 8 razy cięższy od córki.Razem z matką ważącą 54 kg cała rodzina waży 160 kg. Ile waży ojciec ile syn ile córka?
2.Liczba 3000 jest sumą dwóch liczb.
Jedna trzecia różnicy tych liczb jest równa jednej czwartej większej z nich.
Znajdź te liczby...
PROSZE POMÓŻCIE
DAM 100 PKT.
(TE ZADANIA MAJĄ BYĆ Z DOKŁADNYMI OBLICZENIAMI)
PROSZE O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROSZE POMÓŻCIEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POMÓŻCIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:11:13+01:00
2.
x- LICZBA WIĘKSZA
y - LICZBA MNIEJSZA
x + y =3000
1/3*(x-y) = 1/4 x

x=3000-y
1/3(3000-y-y)=1/4*(3000-y)
1000-2/3y=750-1/4y
-2/3y+1/4y=-250 /(*12)
-8y+3y=-3000
-5y=-3000 /:(-5)
y= 600
x=2400

1.
x - waga syna
y - waga córki
z- wiek ojca
z = 5x=8y

5x=8y
x+y+8y+54=160

x= 1,6y
1,6y+9y=106
y = 10
x=16

160=54+16+10+z
z=160-80=80

Odp. Tata waży 80kg, córka 10kg, a syn 16 kg.

2010-02-17T19:39:17+01:00
1.
x-corka -10
8x-ojciec- 8*10=80
1,6x-syn-1,6*10=16

x+8x+1,6x+54=160
10,6x=160-54
10,6x=106|:10,6
x=10

2.
x+y=3000
1/3(x-y)=1/4x|*3
x+y=3000
x-y=3/4x

x+y=3000
x-3/4x-y=0

x+y=3000
1/4x-y=0

1 1/4x=3000|:1 1/4
x=2400

y=3000-x
y=3000-2400
y=600

odp te liczby to 600 i 24002010-02-17T20:11:10+01:00
Zad 1
x -waga syna
y -waga córki
z-wiek ojca

{5x=8y
{x+y+8y+54=160

{x= 1,6y
{1,6y+9y=106

{x=16
{y = 10

z=160-80=80

Odp. Córka waży 10kg, syn 16kg, a tata 80kg.

Zad.2
x - liczba większa
y-liczba mniejsza

{x+y=3000
{⅓(x-y)=¼x

{x=3000-y
{⅓(3000-y-y)=¼(3000-y)

{x=3000-y
{1000-⅔y=750-¼y

{x=3000-y
{-⅔y+¼y=-250 I12

{x=3000-y
{-8y+3y=-3000

{x=3000-y
{-5y=-3000 II(-5)

{x=3000-y
{y=600

{x=3000-600
{y=600

x=2400
y=600