Odlicz pole trójkąta, w którym jeden z boków ma długość równą NWD(60,72), a długość odpowiadającej mu wysokość( czyli wysokość opuszczonej na ten bok) jest równa \/--225. przyjmij, ze obydwie wysokości wyrażone są w cm.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T14:37:41+01:00
P= ½*a*h
P=½*60,72*225
P=13662 (cm²)
Odp.: Pole tego trójkąta wynosi 13 662 cm².