Zadanie 1.
Oblicz skald procentowy(% masowy) pierwiastków w kwasie heptanowym.

Zadanie 2. napisz nazwę oraz wzory sumaryczne i pół strukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzącego od alkanu o masie cząsteczkowej 58u.
nazwa alkoholu...........
wzór sumaryczny..........
wzór strukturalny........

nazwa kwasu......
wzór sumaryczny........
wzór pól strukturalny.............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T09:58:37+01:00
1/
Kwas heptanowy
C6H13COOH
MC = 12
MH = 1
MO = 16
M = 6 * 12 + 13 * 1 + 12 + 2 * 16 + 1 = 72 + 13 + 12 + 32 +1 = 130
M = 130
Obliczamy % masowy
%C = 12 * 7 * 100% / 130 = 64,6%
%H = 14 * 1 * 100 / 130 = 10,8%
%O = 16 * 2 * 100% / 130 = 24,6%

2/
Alkan o masie 58
Ogólny wzór CnH2n+2
MC = 12
MH = 1
12 * n + 1 * ( 2n + 2 ) = 58
12n + 2n + 2 = 58
14n = 56
n = 4
Wzór alkanu C4H10 - butan

Alkohol
butanol C4H9OH
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH butan - 1 - ol
CH3 - CH - CH2 - CH3 butan - 2 - ol
........I
........OH
CH3 - CH - CH2 - OH 2 - metylopropan - 1 - ol
........I
........CH3

Kwas
kwas butanowy - kwas masłowy C3H7COOH
CH3 - CH2 - CH2 - COOH