1.Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 10√2 i jest nachylona do podstawy pod kątem 45*. Jaką objętość ma ten walec.
2.Do menzurki o średnicy 4cm nalano wody do wysokości 9cm. Następnie wodę przelano do menzurki o średnicy 6cm. Na jaką wysokość sięgnęła woda w szerszej menzurce?

Wybieram najlepsze rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:11:04+01:00
1.
d=a√2
10√2 = a√2 /:√2
a = 10
r=5

H=a=10

V= πr²H
V= π5²*10
V= 25 * 10π
V 250πcm³

Objętość wynosi 250cm³

2.
d₁=4cm
r₁=2cm
H₁=9cm

V= πr²H
V=π2²*9
V= 4*9π
V= 36πcm³

d₂=6cm
r₂=3cm
V=36πcm³

36π=π3²*H /:π
36=9H /:9
H=4

Woda w szerszej menzurce sięga do wysokości 4 cm