Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:09:05+01:00
2.56
na zielono:siarka, węgiel kamienny, ropa naftowa, zboża
na niebiesko:kontenery
na żółto:rudy żelaza, chemikalia

3.57
a) w latach 1950-1980 nastąpił gwałtowny wzrost połowu ryb, natomiast w latach 1980-2006 nastąpił bardzo mocny spadek.
b)
niskie spożycie ryb
zmniejszenie eksportu do ZSRR
dla wielu rybaków połowy są nieopłacalne
brakuje funduszy na unowocześnienie sprzętu lub zakupu paliwa
w 1982r. ustawiono 200-milowe strefy ekonomiczne należące do poszczególnych państw

4.57
masowiec
kuter
kontenerowiec
drobnica
gazociąg
tankowiec
chłodniowiec
flota
Hasło:stocznia- zakład przemysłowy, w którym buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne.

5.58
od 2000 do 2006 największe przeładunki były w Gdańsku, po 2002 przeładunek w Szczecinie spadł natomiast w Gdyni wzrósł

1.58
1. Wrocławski
2. Gdański
3. Bydgosko-Toruński
4. Bielski
5. Górnośląski
6. Karpacki
8. Sudecki
9. Warszawski
10. Staropolski

2.59
- duża liczba ludności zatrudnionych w przemyśle
- zmienne możliwości produkcyjne przedsiębiorstw
- infrastruktura przemysłowa

3.39
gdański- Gdańsk, Gdynia- stoczniowy, elektromaszynowy, spożywczy
górnośląski- Zabrze, Katowice, Siem. Śl., Sosnowiec- wydobywczy, przemysł ciężki
Warszawski- Warszawa - wysokiej technologi

1.59
socjalistyczny - brak własności osobistej, wszystko było własnością państwa

2.60
kapitalizm
- wolny rynek
- zakłady prywatne

3.60
niebieski- dominacja przemysłu ciężkiego, przestarzałe technologie, niska efektywność pracy, przewaga przedsiębiorstw państwowych, nadmierne zużycie surowców, niska jakość produktów, d€za energochłonność
(reszta na czerwono)

4.60
huta Kościuszki - stal - przestarzała produkcja
kopalnia Katowice - węgiel kamienny- restrukturyzacja węgla

5.61
b)
stworzenie nowych miejsc pracy
zmiana struktury produkcji
c)zmniejszenie bezrobocia strukturalnego w regionach kraju
d)woj. zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie ze względu na wysoką stopę bezrobocia w tych rejonach