1.Wypisz wyrazy sumy.
a)-0,5x + 2y -z
b)x + y - 1
c)4mn - 0,8m + p

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a)3x + 5x - 3x
b)-2y - 5y + 2y
c)z + z + z - z - z
d)0,5m - 0,5m + 0,125m - 0,25m
e)5b - 0,2b - 0,8b + b
f)-a + a + a -a
g)-2a + b - a - 2b + 3a
h)15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy
i)-0,25m + 0,125n - 0,125m + 0,375m

Proszę o rozwiązanie tych zadań . Jeżeli ktoś zrobi tylko kilka przykładów to także proszę o pomoc .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:10:26+01:00
1.
a)-0,5x , 2y , -z
b)x, y , -1
c) 4mn, - 0,8m, p

2.a) 5x
b)-5y
c)z
d)0,1m
e)5b
f)redukuja sie
g)a sie redukują, - 1b
h)8xy+ 1x+ 8y
i)-0,750m + 0,125n
2010-02-17T19:13:43+01:00
1. a) -1/2x;2y;-z
b) x, y, -1
c) 4mn, -0,8, p

2. a)3x+5x-3x = 5x
b)-2y-5y+2y = -5y
c)z+z+z-z-z = z
d)1/2m-0,5m+1/8m-0,25m = -0,125m
e)5b-1/5b-4/5b+b = 5b
f)-a+a+a-a = 0
g) 0 - b
h) 8xy + x + 8y
i) 0 + 1/8 n
2010-02-17T19:15:07+01:00
Zad 2

a)3x +5x - 3x = 5x
b)-2y - 5y +2y = -5y
c)z+z+z - z-z= z
d)0,5m - 0,5m + 0,125m -0,25m =- 0,125m
e)5b - 0,2b - 0,8b +b = 5b
f)-a +a + a - a= 0
g)-2a +b - a -2b +3a= -b
h)15xy - 4x+ 8y - 6xy+ 5x - xy = 8xy +x +8y
i)-0,25m + 0 ,125n - 0 ,125m+ 0,375m=0,125n