1. Podaj jednomiany, które należy wpisać w miejsce .... aby zachodziła w nierówność
(... - 2x)² = ... - 12xy + ...
2. W równoległoboku o obwodzie 20 cm, jeden z boków jest o 4 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długość boków tego równoległoboku

Pomóżcie proszę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:32:35+01:00
1. (3y - 2x)² = 9y² - 12xy + 4x²

2. a, b - długości boków równoległoboku
Układ równań:
2a+2b=20
a=b+4

a+b=20
a=b+4

b+4+b=10
2b=6
b=3
a stąd a=b+4=3+4=7

Długości boków równoległoboku to 3cm i 7cm.