Proszę o szybkie rozwiązanie wszystkich zadań

1.marek postanowił robić codziennie 50 przysiadów . Ile przysiadów zrobi Marek w ciągu przestępnego roku jeżeli spełni swoje postanowienie.
2.Obwód prostokąta A jest równy 24cm. Jeżeli jeden jego bok zwiększymy o 1cm a drugi zmniejszymy o 2cm to otrzymamy prostokąt B którego pole będzie o 5cm mniejsze niż pole prostokąta A.Jakie wymiary ma prostokąt B ? Zapisz obliczenia.
3.Oblicz pole koła o promieniu 5 cm, z dokładnością do części dziesiątych.Przyjmij JI=3,14
4.poniższe wyrażenia zapisz w postaci sumy
a)4(x-2y) b)(x-1)(2-x) c)(x+2y)do potęgi 2
5.Da każdej z liczb -1 ,2,-13,-4, napisz liczbę 0 sześć mniejszą.
6.Na mapie sporządzonej w skali 1:250000, odległość między dwoma miejscowościami jest równa 1,8 cm.Ile kilometrów w rzeczywistości ma ta odległość ?
7.Granica morska stanowi około 15% łącznej długości granic Polski, równej 3538km.Ile kilometrów mają granice lądowe ? Wynik podaj z dokładnością do 1 km.

2

Odpowiedzi

2010-02-17T19:28:22+01:00
1. rok ma 365 dni * 50 przysiadow

w ciagu roku zrobi 18250 przysiadow

2. Obwod A = 24
24 = 2x + 2 y

x - jeden bok A
y - drugi bok A

x + 1 - jeden bok B
y - 2 - jeden bok B

Pole prostokata a = x*y
Pole prostokata b = (x + 1)*(x - 2)

x * y = (x + 1)*(x - 2) -5 cm
x * y = x² - 2x + x - 2 - 5
x*y = x² - x - 7 cm | : x
y = x - 8 cm

24 = 2x +2 y
24 = 2x + 2 (x - 8)
24 = 2x + 2x - 16
24 + 16 = 4x
40 = 4 x
x = 10 cm

24 = 20 + 2 y
y = 2 cm

Bok pierwszy prostokata B ma 10 cm + 1 cm = 11 cm
Bok drugi prostokata B ma 2 cm


3. P = 3.14 * 25

P = 78.5 cm²

4.poniższe wyrażenia zapisz w postaci sumy
a)4(x-2y) b)(x-1)(2-x) c)(x+2y)do potęgi 2

a)4x - 8 y
b)2x - x² - 2 + x
c) (x+2y)² - wzor skroconego mnozenia (a+b)² = a²+2ab+b² czyli x² + 4xy+ 4y²

5.Da każdej z liczb -1 ,2,-13,-4, napisz liczbę 0 sześć mniejszą
-1 = -7
2 = -6
-13 = -19
-4 = -10

6.
1.8 cm * 250000 = 450000 = 4500m = 4.5 km

7.3538 = 100%
100 % - 15 % = 85 %

3538 km * 85 % = 3007km

PS. mam male watpliwosci co do zadania 2, moglem cos pomotac ale tok myslenia jest dobry. Jednak prosze przesledzic obliczenia
20 1 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:46:47+01:00
1. 50×366=18300
2. A
x - jeden bok
y - drugi bok
obw=24=2x+2y
p=xy

B
x+1 - jeden bok
y-2 - drugi bok
p - xy - 5

{2x+2y=24 /÷2
{(x+1)×(y-2)=xy-5

{x+y=12
{xy-2x+y-2=xy-5 /×(-1)

{x+y=12
{2x-y=3

x=5
y=7

B: 6cm x 5cm

3. P=πr²
P=3,14×5²=78,5
4.a)4(x-2y)=4x-8y
b)(x-1)(2-x)=2x-x²-2+x=3x-x²-2
c)(x+2y)²=x²+4xy+4y²
5. -1-6=-7
2-6=-4
-13-6=-19
-4-6=-10
6. 1,8cm×250000=450000cm=4500m=4,5km
7. 85% z 3538km
0,85×3538km=3007,3km≈3007km
5 4 5